kursy pierwszej pomocy dan

Czym jest i dlaczego wybrać DAN?

DAN (Dive Alert Network) jest międzynarodową organizacją typu non-profit.
Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji:
Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.

DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym
autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy
trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej.

W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę
nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych.

Więcej informacji …->

Podstawowa pierwsza pomoc przedmedyczna

Podstawowy kurs pierwszej pomoc przedmedycznej

Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej / DAN Basic Life Support (BLS)
nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji,
w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs
mogą prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i krążeniem.

Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku.

Więcej informacji …->

Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych | Kursy pierwszej pomocy DAN w Gdańsku

Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych

Kurs ten jest wstępnym poziomem szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu
w wypadkach nurkowych. Skierowany jest do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu
mogą spotkać się z poszkodowanymi nurkami (załoga łodzi, grupy ratownictwa wodnego, personel bazy nurkowej).

Na poziomie profesjonalnym (divemaster, instruktor) kurs taki jest absolutnie niezbędny.
Celem kursu jest nauczenie metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem
(choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie).

Więcej informacji …->

zaawansowana-pierwsza-pomoc-tlenowa-w-wypadkach-nurkowych

Zaawansowana pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych

Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu
o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej.

Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe
oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.
Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie
Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać.

Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom,
nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.

Więcej informacji …->

Tlenowy Rebreather Medyczny | Kursy pierwszej pomocy DAN w Gdańsku

Tlenowy rebreather medyczny

Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu
o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej.

Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe
oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.
Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie
Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać.

Więcej informacji …->

Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych | Kursy pierwszej pomocy DAN w Gdańsku

Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach wodnych

Kurs ten naucza udzielania pomocy tlenowej ofiarom podtopienia.
Intencją kursu nie jest uczenie udzielania pomocy tlenowej poszkodowanym nurkom.
Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i inne osoby zawodowo związane z wodą.

Więcej informacji …->

Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna dla Nurków | Kursy pierwszej pomocy DAN w Gdańsku

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna dla nurków

Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków (oraz osób zawodowo związanych z nurkowaniem)
technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK).
Dodatkowo kurs jest powtórzeniem procedur pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).

Więcej informacji …->

DAN Diving Emergency Medical Provider (DEMP) i DAN Diving First Responder (DFR)

DAN Diving Emergency Medical Provider (DEMP) i DAN Diving First Responder (DFR)

Naucza w sposób zintegrowany wiedzy i umiejętności z wielu kursów DAN koniecznej do pomagania
w wypadkach nurkowych. Podczas kursu Diving Emergency Management Provider łączy w sobie kursy
Pierwszej Pomocy Tlenowej , Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej
i Pierwszej Pomocy w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym Podwodnym Życiem.

Więcej informacji …->

Diving Emergency Specialist

Diving Emergency Specialist

Kontynuacja edukacji jest istotnym sposobem na powiększenie swojej wiedzy i ulepszenie nurkowych umiejętności.
Divers Alert Network rozumie wagę bycia aktywnym nurkiem i rozwijania nie tylko swoich nurkowych umiejętności,
ale także takich, które pozwolą nam zatroszczyć się o siebie lub innych w czasie wypadku nurkowego.

Więcej informacji …->

pierwsza-pomoc-w-stanach-zagrozenia-spowodowanych-przez-zwierzeta-i-rosliny-morskie

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie

Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących),
aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy,
udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.

Więcej informacji …->

Ocena neurologiczna nurków

Ocena neurologiczna nurków

Kurs On-Site Neurological Assessment for Divers, jest zaawansowanym programem dla tych,
którzy ukończyli kurs DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries w przeciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy).
Jego założeniem jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN jak przeprowadzać Badanie Neurologiczne dla Nurków.

Więcej informacji …->

Kurs kwalifikacji instruktorskich DAN

Kurs kwalifikacji instruktorskich DAN

Czynni Instruktorzy DAN z ważnymi świadectwami resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) mogą uczestniczyć
w kursie kwalifikacji instruktorskich DAN (ICQ) na jedno lub więcej z przedstawionych uprawnień.

Po IQC uzyskają oni uprawnienia do prowadzenia swoich własnych kursów DAN ze studentami.

Więcej informacji …->