Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2021 rok

 

Dni wolne od zajęć (NIE WLICZONE DO WAŻNOŚCI KARNETÓW)
zaznaczone są kolorem czerwonym.

Zajęcia, które się nie odbyły z powodu
Pandemi COVID-19 zaznaczone są kolorem niebieskim.
(Ważność karnetów zostanie przedłużona o te zajęcia.)

Dni w których nie odbyły się planowane zajęcia
zaznaczone są
kolorem pomarańczowym.

(Ważność karnetów zostanie przedłużona o te zajęcia.)

Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2020 rok

Przedstawiamy Państwu kalendarz dni wolnych od zajęć
Szkoły Pływania, Nurkowania i Ratownictwa Argonaut 1988r
na pływalniach krytych MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej oraz Gdańsk Zaspa