Dni wolne od zajęć (NIE WLICZONE DO WAŻNOŚCI KARNETÓW)
zaznaczone są kolorem czerwonym.

Dni w których nie odbyły się planowane zajęcia
zaznaczone są
kolorem pomarańczowym.

(Ważność karnetów zostanie przedłużona o te zajęcia.)

Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2022 rok

 

Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2021 rok

 

Zajęcia, które się nie odbyły z powodu
Pandemi COVID-19 zaznaczone są kolorem niebieskim.
(Ważność karnetów zostanie przedłużona o te zajęcia.)

Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2020 rok

Przedstawiamy Państwu kalendarz dni wolnych od zajęć
Szkoły Pływania, Nurkowania i Ratownictwa Argonaut 1988r
na pływalniach krytych MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej oraz Gdańsk Zaspa