Pierwsze kroki na basenie pływackim

Jeśli wybierasz się pierwszy raz na basen to przeczytaj poniższe wskazówki,
jeśli już korzystałeś z niego nic nie zaszkodzi jak sobie przypomnisz podstawowe zasady korzystania z pływalni.

1.

Pamiętaj, o niezbędnych rzeczach.

Są nimi: karnet, kąpielówki / strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie,
ręcznik, mydło, szampon oraz klapki (często zapominane).

Podczas zajęć pływackich na pływalni krytej wymagane są obowiązkowo okulary pływackie.

Przypominamy wszystkim uczestnikom Naszych zajęć o okazywaniu karnetów przed każdymi zajęciami.
Osoby nie posiadające karnetów nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez ARGONAUT.

2.

Zjedz posiłek nie później niż 60 minut przed zajęciami na pływalni.

3.

Na pływalnie krytą przybądź 20 min przed rozpoczęciem zajęć (godzina zajęć znajduję się na karnecie), w szatni basenu oddaj kurtkę oraz buty.

Pamietaj, iż na basenie obowiązuje zmiana obuwia, więc idąc na zajęcia zmień buty na klapki w szatni basenu.

Do przebieralni basenu uczestnicy wchodzą 10 min przed rozpoczęciem zajęć po okazaniu karnetu u prowadzącego zajęcia z firmy ARGONAUT.

Uczestnik zajęć nie może odstępować swego karnetu. W zajęciach może wziąć udział posiadacz karnetu.

Zajęcia trwają 40min.

Zabrania się przebywania w wodzie przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć.

Prosimy o nie spoźnianie się na zajęcia.

4.

Bardzo prosimy o nie pozostawianie dzieci i osób nieletnich bez opieki rodzica na terenie Basenu i Pływalni Krytej.

Przybywając na Pływalnię prosimy wraz z dzieckiem zgłosić się do Trenera ARGONAUT sprawdzającego ważność karnetów i wydającego kluczyki do szatni basenowej
(do szatni basenowej można wejść po zmianie obuwia na klapki). Następnie prosimy poczekać, aż dziecko otrzyma kluczyk do szatni i pójdzie się przebrać lub jeżeli istnieje potrzeba razem z dzieckiem wejść do szatni basenowej by pomóc w przebraniu i przygotowaniu do zajęć.

Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania wyłącznie pod opieką jednego z rodziców.
Rodziców dzieci powyżej 7 roku życia i osób nieletnich prosimy :
o pozostanie na terenie pływalni krytej podczas pobytu dziecka na basenie we wskazanych poniżej miejscach:

a) na basenie MOSiR / GOS Gdańsk Chełm ul.Chałubińskiego 13 na trybunach / widowni
b) na basenie Politechniki Gdańskiej ul. Aleja Zwycięstwa 12 w bufecie pływalni
c) na basenie Gdańsk Zaspa ul.Pilotów 7 na trybunach / widowni

Prosimy o nie pozostawianie bez opieki rodziców dzieci i osób nieletnich podczas naszych zajęć.

Ważne !!!
Rodzice i opiekunowie, którzy nie ćwiczą z dziećmi w wodzie nie mogą przebywać wokół niecki basenowej.

5.

Pamiętaj, iż na basenie obowiązuje zmiana obuwia. Idąc na zajęcia zmień buty na klapki w szatni basenu.

Do przebieralni nie można wejść w obuwiu zewnętrznym (strefa czysta) !

6.

Nigdy nie biegaj w szatni ani wokół niecki basenu ponieważ jest bardzo ślisko.

Używaj więc klapek przeznaczonych na pływalnie i baseny (z podeszwą antypoślizgową).

7.

Używaj sprzętu w szatni i na basenie zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.

Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody wykąp się pod prysznicem.

9.

Zawsze przed pływaniem zrób rozgrzewkę na lądzie.

Podczas pływania uważaj na innych, nie przeszkadzaj, nie pływaj w poprzek basenu, ani środkiem toru.

10.

Na dużym basenie pływackim pływamy prawą stroną toru, i nie stoimy na ścianie nawrotowej , aby umożliwić pływakom wykonanie nawrotu.

11.

Kluczyk od szafki przypnij do prawego nadgarstka.

PAMIĘTAJ !!! Po zajęciach oddaj kluczyk do kasy basenu !!!

12.

Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania poleceń prowadzącego / trenera.

13.

Do ćwiczeń w wodzie na zajęciach Hydro Fitness uczestnik zajęć obowiązkowo musi mieć ubrany pas wypornościowy w czasie trwania ćwiczeń.

Pas wypornościowy można zdjąć po zakończeniu ćwiczeń dopiero po wyjściu z wody na brzegu basenu.

14.

Pamiętaj, że skoki do wody są niebezpieczne.

Na pływalni krytej obowiązuje zakaz skoków do wody.

15.

Z pływania rekreacyjnego na Dużym Basenie pływackim mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie umiejące pływać.

16.

Uczestnicy zajęć prowadzonych przez firmę Argonaut mogą przedłużyć karnety przed lub po zajęciach basenowych na pływalni krytej.

17.

Nie przedłużenie karnetu na zajęcia prowadzone przez firmę Argonaut zgodnie z powyższą zasadą (punkt 16) jest równoznaczne z utratą miejsca na tych zajęciach.

18.

Karnet obowiązuje tylko w terminie wykupionym przez klienta od daty rozpoczęcia do daty zakończenia ostatnich zajęć określonych w karnecie.

19.

Dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do karnetu.

Zobacz wykaz dni wolnych w naszym kalendarzu …->

20.

Nieobecności na zajęciach prowadzonych przez firmę Argonaut nie przedłużają ważności karnetu.

Informujemy, iż możliwość odrobienia zajęć mają posiadacze karnetów na 12 i 24 zajęć.

Karnet na 12 zajęć – możliwość odrobienia jednej nieobecności w okresie ważności karnetu.

Karnet na 24 zajęcia – możliwość odrobienia dwóch nieobecności w okresie ważności karnetu.

W celu ustalenia terminu odrobienia zajęć prosimy o kontakt e-mail: argonaut1@o2.pl

21.

Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia Szkoły pływania, nurkowania i ratownictwa Argonaut.

22.

Za szkody wyrządzone podczas zajęć ponoszą odpowiedzialność karną i finansową uczestnicy zajęć, a w wypadku osób niepełnoletnich rodzice / opiekunowie prawni.

23.

Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykonanie i publikację zdjęć i filmów z zajęć Szkoły pływania, nurkowania i ratownictwa Argonaut.

24.

Wszelkie uwagi i wnioski proszę kierować na adres e-mail :

argonaut1@tlen.pl

25.

Zakup karnetu jest jednoznaczny z przyjęciem wszystkich powyższych warunków współpracy.