pierwsza-pomoc-w-stanach-zagrozenia-spowodowanych-przez-zwierzeta-i-rosliny-morskie

Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących),
aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy,
udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.

Poważne urazy spowodowane podwodnym życiem są bardzo rzadkie, ale większość nurków doświadczyła
ich w łagodnej formie. Kurs ten uczy nurków minimalizować skutki takich urazów oraz redukować dyskomfort
i ból przez nie wywołany. Dostarcza on także ogólnej wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy
oraz procedur w konkretnych przypadkach.

Bądź pewny, że wiesz co zrobić, jeżeli okaz niebezpiecznego życia znajdzie się bliżej niż byś chciał.

Podczas tego kursu nauczysz się :

– Rozpoznawać okazy niebezpiecznego podwodnego życia.
– Rozpoznawać urazy spowodowane przez niebezpieczne podwodne życie.
– Udzielać pierwszej pomocy w urazach spowodowanych podwodnym życiem.
– Sposobów unikania podwodnych urazów