Podstawowa pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej / DAN Basic Life Support (BLS)
nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji,
w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs
mogą prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i krążeniem.

Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku.

Umiejętności nauczone w tym kursie to:

– Zawiadomienie pogotowia.
– Resuscytacja krążeniowo – odechowa (CPR).
– Pozycja bezpieczna .
– Postępowanie w zadławieniu.
– Tamowanie krwotoków.
– Postępowanie we wstrząsie.