Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych | Kursy pierwszej pomocy DAN w Gdańsku

Kurs ten jest wstępnym poziomem szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu
w wypadkach nurkowych. Skierowany jest do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu
mogą spotkać się z poszkodowanymi nurkami (załoga łodzi, grupy ratownictwa wodnego, personel bazy nurkowej).

Na poziomie profesjonalnym (divemaster, instruktor) kurs taki jest absolutnie niezbędny.
Celem kursu jest nauczenie metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem
(choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie).

Szczególny nacisk położony jest na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem różnych metod
(przy oddychającym i nie oddychającym poszkodowanym).

Wymagania wstępne kursu:
• ważny certyfikat z dziedziny pierwszej pomocy

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.
Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.

Tematy omówione w ramach wykładu to:

• Co to jest DAN?
• Anatomia i fizjologia
• Rozpoznawanie chorób nurkowych
• Tlen i korzyści z jego zastosowania
• Opis wyposażenia tlenowego
• Używanie wyposażenia tlenowego
• Zalecenia dla ratowników

Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego.

Ćwiczenia wykonywane w ramach tej części to:
• Wstępna ocena poszkodowanego
• Używanie zaworu na żądanie
• Używanie innych masek
• Podawanie tlenu różnymi sposobami
• Montaż i demontaż zestawu tlenowego
• Pozycja bezpieczna dal poszkodowanego i przygotowanie do transportu

Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem,
które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności.
Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Oxygen Provider.

Certyfikat ważny jest 24 miesiące.

Uczestnik kursu otrzymuje:

• Podręcznik Oxygen Provider w wersji polskiej i angielskiej
• Certyfikat DAN
• Dyplom
• Saszetka na dokumenty z logo DAN
• Zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku
• Zestaw materiałów promocyjnych DAN