kursy pierwszej pomocy dan

DAN (Dive Alert Network) jest międzynarodową organizacją typu non-profit.
Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji:
Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.

DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym
autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy
trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej.

W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę
nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych.

Różnicę pomiędzy sytuacją awaryjną, a tragedią stanowi możliwość szybkiego i efektywnego działania
w celu zapobiegania dalszym urazom. Programy Szkoleniowe DAN Europa nauczą Cię co robić
w sytuacji awaryjnej. Przekazywania wiedza skupia się na najszybszym możliwym
rozpoczęciu koniecznych działań w postaci efektywnej pierwszej pomocy.

Zapobiega pogarszaniu się stanu poszkodowanego i dalszym urazom.

Programy pierwszej pomocy DAN zgodne są z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)
oraz zatwierdzone zostały przez wielu międzynarodowej klasy specjalistów z uznanych ośrodków
medycznych i organizacji nurkowych m.in. przez:

European College of Baromedicine (ECB),
Krajowy Ośrodek Hiperbaryczny – Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wydziału
Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego,
włoską Radę Resuscytacji (IRC Comunita),
Straż Przybrzeżną USA (USCG),
National Oceanic and Atmospheric Administration,
Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych
(US Navy), Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych,

International Association of Diving Contractors oraz wiele rządowych organizacji w:
Australii (Nationally Recognised in Australia),
Belgii (Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg),
Republice Czeskiej (Ministerstvo Zdravotnictvo),
Włoszech (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco),
Hiszpanii (Generalitat de Catalunya),
na Malediwach (Ministery of Sport – Health),
w USA i Wielkiej Brytanii (The Learning and Skills Council).

Kursy DAN używane są w szkoleniu Straży Pożarnych,
oddziałów Czerwonego Krzyża, służb ratowniczych oraz studenców wielu uniwersytetów (Bruksela, Barcelona, USA).
Uczestnicząc w kursach pierwszej pomocy DAN możesz uczynić różnice pomiędzy sytuacja awaryjną a tragedią…