Ocena neurologiczna nurków

Kurs On-Site Neurological Assessment for Divers, jest zaawansowanym programem dla tych,
którzy ukończyli kurs DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries w przeciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy).
Jego założeniem jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN jak przeprowadzać Badanie Neurologiczne dla Nurków.

Informacje uzyskane podczas tego badania pozwolą na :

1. Ocenić na miejscu zdarzenia w wymierny sposób stan poszkodowanego, zależnie od rozpoznanych symptomów.
2. Udowodnić nurkowi, że jest rzeczywisty problem i przekonać go,
że konieczna jes pierwsza pomoc tlenowa, która złagodzi obecne symptomy.