Kurs kwalifikacji instruktorskich DAN

Czynni Instruktorzy DAN z ważnymi świadectwami resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) mogą uczestniczyć
w kursie kwalifikacji instruktorskich DAN (ICQ) na jedno lub więcej z przedstawionych uprawnień.

Po IQC uzyskają oni uprawnienia do prowadzenia swoich własnych kursów DAN ze studentami.