Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych | Kursy pierwszej pomocy DAN w Gdańsku

Kurs ten naucza udzielania pomocy tlenowej ofiarom podtopienia.
Intencją kursu nie jest uczenie udzielania pomocy tlenowej poszkodowanym nurkom.
Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i inne osoby zawodowo związane z wodą.

Podczas tego kursu uczestnicy muszą zademonstrować biegłość w następujących tematach:
– Opisać funkcje i rolę układu krążenia oraz oddechowego w organizmie człowieka.
– Zidentyfikować i opisać główne czynniki wywołujące wypadki wodne.
– Opisać mechanizm utonięcia i korzyści wynikające z pierwszej pomocy tlenowej.
– Zademonstrować sztuczne CPR.
– Przedstawić zalecenia odnośnie udzielania pierwszej pomocy tlenowej.
– Zademonstrować pierwszą pomoc oddychającemu pływakowi.
– Zademonstrować pierwszą pomoc nieoddychającemu pływakowi.