Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna dla Nurków | Kursy pierwszej pomocy DAN w Gdańsku

Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków (oraz osób zawodowo związanych z nurkowaniem)
technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK).
Dodatkowo kurs jest powtórzeniem procedur pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).

Po ukończeniu tego programu kursanci będą w stanie:

– Rozpoznawać oznaki nagłego zatrzymania krążenia.
– Prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne w czasie przygotowywania automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
– Prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
– Obsługiwać i konserwować AED.

Program, jako jeden z niewielu, został zaaprobowany przez czołowych producentów AED.