zaawansowana-pierwsza-pomoc-tlenowa-w-wypadkach-nurkowych

Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu
o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej.

Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe
oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.
Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie
Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać.

Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom,
nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.

Program Szkoleniowy DAN Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) jest dodatkowym etapem szkolenia dla osób,
które pomyślnie ukończyły kurs DAN Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych w przeciągu
ostatnich 12 miesięcy. Został on stworzony w celu nauczenia rozpoznawania urazów nurkowych,
w których system MO2R będzie najbardziej efektywną metodą podawania tlenu,
jak również montowania i podawania tlenu przy użyciu systemu MO2R.

Użycie systemu MO2R jest korzystne dla przytomnego i oddychającego nurka, ponieważ umożliwia ciągłe
dostarczanie tlenu w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.
MO2R został stworzony, aby dostarczać tlen o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin.

Cele kursu

Celem kursu MO2R jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN technik używania systemu MO2R
podczas udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych.

Certyfikowani Ratownicy MO2R będą w stanie:

– Ocenić, kiedy jest zasadne użycie systemu MO2R
– Zmontować urządzenie
– Używać go razem z Zestawem Tlenowym DAN do podawania tlenu
przytomnemu i oddychającemu poszkodowanemu nurkowi.

Cele nauki

Uczestnicy kursu muszą zostać zapoznani z wskazaniami odnośnie właściwego używania i bezpiecznej obsługi MO2R.

Każdy z uczestników kursu musi zademonstrować umiejętność zmontowania i używania MO2R
podczas udzielania pierwszej pomocy tlenowej symulowanemu poszkodowanemu.

Każdy uczestnik kursu musi być w stanie wykonać wszystkie kroki z Listy Kontrolnej Systemu MO2R.

Aby ukończyć moduł szkoleniowy MO2R w ramach programu Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych
każdy z uczestników kursu musi zademonstrować biegłość w następujących ćwiczeniach:

– Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku i zabezpieczenie ratownika
– Montaż i obsługa Zestawu Tlenowego DAN
– Podjęcie decyzji: Kiedy użyć MO2R
– Rozpoznanie głównych części składowych systemu MO2R:
> Kanister z absorbentem CO2
> Pętla oddechowa
> Worki oddechowe
> Maska twarzowa + mocowanie maski
> Zawór dodawczy
– Montaż systemu MO2R
– Używanie sytemu MO2R