Zajęcia Aerobiku Gdańsk Chełm – 18:20 Sobota

I think that aqua aerobics at the Aneta is a very good idea

Review:

I think that aqua aerobics at Iwetty Dobroczek is a very good idea,
for those who have back problems, for example, or weight.
Overcoming the resistance of water will increase the efforts and effects in the water.

So I chose aqua aerobics, is much more effective than regular aerobics.
It can be a little tired and really burn the fat faster unnecessary.

I work late and so I have time to get there,
because Iwetta teaches also at late hours.
I know something about this because I practice already a good few years.

Zajęcia Aerobiku Gdańsk Chełm – 18:20 Sobota

Ja myślę, że aqua aerobic u Iwetty jest bardzo dobrym pomysłem

Opinia:

Ja myślę, że aqua aerobic u Iwetty Dobroczek jest bardzo dobrym pomysłem,
dla tych którzy mają problemy z kręgosłupem na przykład, albo wagą.
Pokonywanie oporu wody na pewno zwiększa wysiłek i efekty w wodzie.

Więc i ja wybrałam aqua aerobik, Jest znacznie skuteczniejszy niż zwykły aerobic.
Można się troszkę zmęczyć i rzeczywiście spalić zbędny tłuszczyk szybciej.

Pracuję do późna i dzięki temu zdążam tam dotrzeć,
bo Iwetta prowadzi zajęcia także w późnijszych godzinach.
coś o tym wiem ponieważ ćwiczę już dobre kilka lat.