Improvement of swimming

For several years, it seemed to me that I can swim,
but only in Argonaut I made the very big progress in all styles.

Accurate attention Dobroczek Thomas and his son, David, and adequate exercise caused the flies to me with pleasure. I only regret that so late I decided to take advantage of the opportunities offered lessons to improve swimming. I once had a coach who emphasize only one style (a frog), but in other styles gained only bad habits.

The Argonaut is different, which is why I recommend.

Doskonalenie pływania

Przez kilkanaście lat wydawało mi się że potrafię pływać,
ale dopiero w Argonaut dokonałem b. dużego postępu we wszystkich stylach.

Trafne uwagi Tomasza Dobroczek i jego syna Dawida, oraz odpowiednie ćwiczenia spowodowały że pływa mi się z prawdziwą przyjemnością. Żałuję tylko że tak późno zdecydowałem się na skorzystanie z możliwości jakie dają lekcje doskonalenia pływania. Miałem kiedyś trenera który kład nacisk tylko na jeden styl (żabę), ale w innych stylach nabrałem tylko złych nawyków.

W Argonaut jest inaczej, dlatego polecam.