W celu uniknięcia nieporozumień wymyślono międzynarodowy system sygnałów ręcznych,
który wszyscy nurkowie powinni znać. Jest to jedna z najważniejszych części szkolenia.