Napełnianie butli nurkowych w Gdańsku
  • Powietrze – 1,0 zł / litr
  • Nitrox do 40% – 2,0 zł / litr
  • Nitrox do 70% – 3,0 zł / litr
  • Nitrox powyżej 70% – 4,0 zł / litr
  • Tlen do 180 bar – 4,0 zł / litr
  • Trimix cena progresywna – od 0,12 zł / litr normalny
  • Argon – 10 zł / litr