Kursy Freedivingu w Systemie APNEA ACADEMY

Apnea Academy, to organizacja utworzona przez legendarnego freedivera i wielokrotnego rekordzistę świata,
Umberto Pelizzariego. Jej celem było zebranie zdobywanych przez lata doświadczeń i wiedzy osób związanych
z nurkowaniem na wstrzymanym oddechu – freediverów, naukowców, lekarzy oraz
stworzenie rozbudowanego systemu edukacji. Dynamicznie rosnąca liczba kursantów oraz aktywnych
instruktorów potwierdza wysoki poziom kursów i jakość zdobywanej wiedzy.

Celem szkoleń jest stopniowy i w pełni świadomy rozwój wiedzy i umiejętności studentów.
Podstawą kursów są zajęcia praktyczne, które są najlepszą metodą odkrywania i poszerzania własnych możliwości.

Misją Apnea Academy jest upowszechnianie mądrego, bezpiecznego i satysfakcjonującego nurkowania
na wstrzymanym oddechu – oto, co zdobędziesz, kończąc proponowane przez tę organizację kursy:
samoświadomość – bezpieczeństwo w wodzie – radość z nurkowania

Szkolenie w Apnea Academy

Program szkoleniowy Apnea Academy obejmuje 4 etapy: wstęp do freedivingu (tzw. intro) oraz 3 pełne kursy
(Level I, II i III). W szkoleniu na każdym z tych poziomów można uczestniczyć osobno, w dowolnych odstępach czasu, istnieje możliwość rozpoczęcia edukacji od poziomu II, po wcześniejszej weryfikacji umiejętności i wiedzy.

Każdy z kursów składa się z części teoretycznej, basenowej i zajęć w wodach otwartych. Silny nacisk położony jest nie tylko na pływanie pod wodą, ale także na techniki relaksacyjne i oddechowe, regularny trening oraz bezpieczeństwo i oczywiście na zabawę!

Po ukończeniu szkolenia, poza dawką solidnej wiedzy i umiejętności, otrzymujesz certyfikat. Dotyczy to kursów od poziomu I do III. Warunkiem tego jest zaliczenie określonego w programie minimum umiejętności, zaprezentowanie prawidłowych technik oraz potwierdzenie znajomości zagadnień teoretycznych.

Aby zapewnić najbardziej komfortowe warunki do nauki, maksymalna liczba studentów jest z góry określona dla każdego z poziomów i rodzaju przeprowadzanych zajęć. Apnea Academy prowadzi regularną kontrolę swoich instruktorów i weryfikuje jakość prowadzonych przez nich kursów, aby utrzymać je na wysokim poziomie.

Intro – APNEA Discovery

To szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wykonać swój pierwszy krok w świecie nurkowania na bezdechu,
a także do klubów, firm i organizacji poszukujących atrakcyjnych zajęć integracyjnych (stacjonarnych lub wyjazdowych)
dla swoich pracowników. Istnieje możliwość dostosowania programu do specjalnych wymagań kursantów
oraz wyboru miejsca prowadzenia szkolenia (basen / wody otwarte).

Głównym celem jest stworzenie bliskiej więzi pomiędzy kursantem a wodą poprzez naukę relaksacji
i budowanie zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa. Czas trwania kursu zależy od wybranego programu
(np. 1 dzień wprowadzenia do statyki / dynamiki lub zajęcia w wodach otwartych).

Przykładowy program:

1. Zajęcia teoretyczne:
– sprzęt do freedivingu
– dyscypliny we freedivingu
– przystosowanie ciała do nurkowania na bezdechu (fizjologia, odruch nurkowy, wyrównywanie ciśnienia)
– oddychanie przeponowe i relaksacja.

2. Techniki relaksacyjne i oddechowe – zajęcia praktyczne.

3. Zajęcia w wodzie:
– zaznajomienie się ze sprzętem do freedivingu
– zasady bezpieczeństwa i system partnerski
– podstawy statyki
– podstawy dynamiki
– podstawy nurkowania w głąb w płetwach
– podstawowe techniki kompensacji

Wymagania:

– ukończone co najmniej 12 lat (poniżej 18 lat za zgodą rodziców / opiekunów)
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania freedivingu (nie starsze niż 1 rok)
– podstawowa umiejętność pływania

Potrzebny sprzęt:

– ABC: maska, rurka i płetwy
– wskazana jest cienka pianka

Kurs Freedivingu Level I

Ten kurs jest dla osób chcących uzyskać solidne podstawy nurkowania na bezdechu i dotyczy pierwszego bliskiego
spotkania kursanta z freedivingiem, przy wykorzystaniu bardzo podstawowego sprzętu.
Celem kursu jest osiągnięcie poziomu, na którym nurek w pełni kontroluje swoje nurkowania na bezdechu
zarówno pod względem techniki poruszania się w wodzie, jak i prawidłowego oddychania, przygotowania mentalnego
oraz samoświadomości. Priorytetem jest tu radość i przyjemność z przebywania w wodzie!

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadać wystarczająco dużo wiedzy i umiejętności, aby móc w bezstresowy
i bezpieczny sposób uprawiać freediving. Zajęcia prowadzone są zarówno w basenie, jak i w wodach otwartych,
dzięki czemu obejmują wszystkie aspekty tego sportu.

 

Struktura kursu:

1. Teoria (5 wykładów):
– sprzęt do freedivingu
– anatomia i fizjologia układu krwionośnego i oddechowego człowieka
– zagadnienia związane z wyrównywaniem ciśnienia
– zagrożenia we freedivingu
– środki ostrożności i bezpieczeństwo
– środowisko morskie i jego ochrona.

2. Techniki oddychania i relaksacji (4 godziny)

3. Basen (12 godzin):
– nauka i doskonalenie techniki pływania żabką i kraulem
– nauka i doskonalenie techniki pływania żabką pod wodą
– nauka i doskonalenie pływania w płetwach
– wyrównywanie ciśnienia (uszy i maska)
– technika zanurzania (scyzoryk)
– ćwiczenia przygotowujące do bezdechu

4. Wody otwarte (4 godziny):
– nurkowanie w systemie partnerskim
– dynamika na głębokości
– free immersion
– stały balast w płetwach
– metody rozgrzewkowe
– nurkowanie do głębokości 8m

Wymagania:

– ukończone co najmniej 14 lat (poniżej 18 lat za zgodą rodziców / opiekunów)
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania freedivingu (nie starsze niż 1 rok)
– podstawowa umiejętność pływania

Potrzebny sprzęt:

– ABC: maska, rurka i płetwy
– pianka nurkowa (może być scuba)

Weryfikacja umiejętności na zakończenie kursu:

– egzamin pisemny z teorii (co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi) oraz egzamin praktyczny z ćwiczeń i technik
– statyka trwająca co najmniej 1min 15s
– dynamika w płetwach na odległość co najmniej 25 m
– nurkowanie ze stałym balastem na co najmniej 8m

Kurs Freedivingu Level II

Ten kurs jest dla osób posiadających podstawowe doświadczenie związane z nurkowaniem na wstrzymanym oddechu,
szczególnie dla tych, które ukończyły Level I AA (lub podobny w innej organizacji).
Po ukończeniu tego szkolenia będziesz posiadać szeroką wiedzę i umiejętności umożliwiające bezstresowo
i bezpiecznie uprawiać freediving oraz zwiększające Twoje dotychczasowe osiągnięcia.
Dużo czasu poświęcone jest doskonaleniu technik pływania oraz poznaniu bardziej zaawansowanych ćwiczeń oddechowych
i relaksacyjnych. Zajęcia prowadzone są zarówno w basenie jak i w wodach otwartych,
dzięki czemu dotykają wszystkich aspektów tego sportu.

Struktura kursu:

1. Teoria (5 wykładów):
– dieta freedivera
– system partnerski
– podstawy ratownictwa
– szczegółowa analiza techniki pływania w płetwach
– trening specjalny dla potrzeb freedivingu
– środowisko morskie i jego ochrona

2. Techniki oddychania i relaksacji (5 godzin):
– koncentracja i panowanie nad umysłem
– techniki relaksacyjne
– techniki oddechowe
– elementy pranajamy
– techniki wyrównywania ciśnienia

3. Basen (16 godzin):
– doskonalenie techniki pływania żabką i kraulem
– doskonalenie techniki pływania żabką pod wodą
– wydobywanie przedmiotów z dna
– doskonalenie techniki pływania w płetwach
– zakładanie sprzętu pod wodą
– prawidłowa technika zanurzania (scyzoryk prosty i scyzoryk spearfishermana)
– pierwsza pomoc i ratownictwo
– ćwiczenia rozgrzewkowe i treningowe

4. Wody otwarte (6 godzin):
– nurkowanie w systemie partnerskim
– 15m dynamiki na głębokości 5m
– free immersion
– stały balast w płetwach do 15m
– metody rozgrzewkowe
– ratownictwo, pomoc ofierze na głębokości 8m

Wymagania:

– ukończone co najmniej 14 lat (poniżej 18 lat za zgodą rodziców / opiekunów)
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania freedivingu (nie starsze niż 1 rok)
– podstawowa umiejętność pływania
– podstawowe doświadczenie w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu lub certyfikat Level I

Potrzebny sprzęt:

– ABC: maska, rurka i płetwy
– pianka nurkowa (może być scuba)

Weryfikacja umiejętności na zakończenie kursu:

– egzamin pisemny z teorii (co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi) oraz egzamin praktyczny z ćwiczeń i technik wymaganych na kursach poziomów I i II
– statyka trwająca co najmniej 2min 30s
– dynamika w płetwach na odległość co najmniej 50 m
– nurkowanie ze stałym balastem na co najmniej 15m
– wyciąganie ofiary z głębokości 8m

Kurs Freedivingu Level III

Ten kurs przeznaczony jest dla osób oczekujących zwiększenia swoich limitów głębokości, odległości i czasu osiąganych na wstrzymanym oddechu. Apnea Academy Level III jest najwyższym stopniem wtajemniczenia w szkole Umberto Pelizzariego, skierowane jest do doświadczonych freediverów, którzy ukończyli poziom II (lub odpowiadający mu w innej organizacji) oraz są w stanie zaprezentować poprawne wykonanie ćwiczeń z poziomów I i II. Dzięki opanowaniu prawidłowych technik pływania, oddychania, relaksacji na poziomie zaawansowanym, freediver staje się doświadczonym nurkiem świadomym własnych umiejętności oraz bezpiecznym partnerem nurkowym. Elegancja ruchów, wewnętrzny spokój, integracja z wodą w pełni opisują poziom osiągany przez kursantów po ukończeniu tego szkolenia. Mimo zaawansowanego poziomu, głównym celem kursu pozostaje czerpanie przyjemności z pobytu pod wodą, zwiększanie bezpieczeństwa własnego i partnerów nurkowych. Zajęcia, podobnie jak uprzednio, prowadzone są zarówno w basenie, jak i w wodach otwartych, dzięki czemu dotykają wszystkich aspektów freedivingu.

Struktura kursu:

1. Teoria (4 wykłady):
– dieta freedivera
– fizjologia i fizjopatologia nurkowania na wstrzymanym oddechu
– system partnerski
– zapobieganie wypadkom
– asysta i ubezpieczanie nurków
– ratownictwo i pierwsza pomoc
– szczegółowa analiza techniki pływania w płetwach
– system treningowy dla freediverów startujących w zawodach
– całoroczny program treningowy
– środowisko morskie i jego ochrona

2. Techniki oddychania i relaksacji (6 godzin):
– koncentracja i panowanie nad umysłem
– trening mentalny
– trening autogeniczny
– techniki relaksacyjne
– techniki oddechowe
– poprawne wykonywanie technik jogi i pranajamy

3. Basen (20 godzin):
– nauka i doskonalenie techniki pływania żabką i kraulem
– nauka i doskonalenie techniki pływania żabką pod wodą
– wydobywanie przedmiotów z dna
– techniki zanurzania w sprzęcie i bez
– ćwiczenia rozgrzewkowe i treningowe

4. Wody otwarte (6 godzin):
– przygotowanie do nurkowania
– dynamika: 25m na głębokości 5m
– free immersion
– stały balast w płetwach do 25m
– metody rozgrzewkowe zaawansowane
– ratownictwo, pomoc ofierze na głębokości 15m

Wymagania:

– ukończone co najmniej 16 lat (poniżej 18 lat za zgodą rodziców / opiekunów)
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania freedivingu (nie starsze niż 1 rok)
– podstawowa umiejętność pływania
– doświadczenie w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu (weryfikacja umiejętności i wiedzy) lub certyfikat Level II

Potrzebny sprzęt:

– ABC: maska, rurka i płetwy
– pianka nurkowa (może być scuba)

Weryfikacja umiejętności na zakończenie kursu:

– egzamin pisemny z teorii (co najmniej 90% poprawnych odpowiedzi)
oraz egzamin praktyczny z ćwiczeń i technik wymaganych na kursach poziomów I, II i III
– statyka trwająca co najmniej 3 min
– dynamika w płetwach na odległość co najmniej 70 m
– dynamika bez płetw na co najmniej 35 m
– nurkowanie ze stałym balastem na co najmniej 25m
– wyciąganie ofiary z głębokości 15m

 • 5 prostych ale ważnych rad dla Triathlonistów od Marcina Koniecznego

  Nie testuj nic nowego

  Pamiętam, jak na Hawajach w 2017 tuż przed startem wszyscy pod strojami pływackimi (swim skin) mieli pozwijane na biodrach stroje kolarskie. Jak zapytałem dlaczego, to dostałem odpowiedź: bo tak szybciej i mniejszy opór w wodzie. Błyskawiczna decyzja – miałem oba stroje w pełni na sobie – nie zmieniam. Zmienianie w ostatniej chwili, bo wszyscy „lepsi” tak mają, jest jednym z największych błędów …

 • Skąd znaleźć w sobie motywację do treningu? Najlepiej wie o tym Adam Korol, który przecież już niczego udowadniać nie musi. Mistrz olimpijski i wielokrotny wioślarski mistrz świata dziś startuje w triathlonie. Jak sam mówi: .... w pływaniu pomógł mi Tomasz Dobroczek z firmy Argonaut i chyba tylko dzięki niemu udało mi się przepłynąć 950m ....

  Skąd znaleźć w sobie motywację do treningu?

  Najlepiej wie o tym Adam Korol, który przecież już niczego udowadniać nie musi. Mistrz olimpijski i wielokrotny wioślarski mistrz świata dziś startuje w triathlonie.

  Jak sam mówi:
  …. w pływaniu pomógł mi Tomasz Dobroczek z firmy Argonaut i chyba tylko dzięki niemu udało mi się przepłynąć 950m ….

 • Przełamywanie strachu przed wodą i start w Triathlonie. Audycja w Radiu Gdańsk (27.07.2014r.) z udziałem Aldony i Marcina Dybuk oraz Dawid Dobroczka.

  Przełamywanie strachu przed wodą

  Przełamywanie strachu przed wodą i start w Triathlonie.
  Audycja w Radiu Gdańsk z udziałem Aldony i Marcina Dybuk oraz Dawid Dobroczka.

  Marcin do Lutego 2014 panicznie bał się wody, ale potem … zaczął naukę pływania w Argonaut.
  Zapraszamy do wysłuchania audycji, która opisuje przygotowania do startu w Triathlonie od podstaw pływania na małym basenie.

 • Podczas audycji opowiadamy o tym jak wyglądają przygotowania do startu w Triathlonie grupy pływackiej początkującej od podstaw pływania na małym basenie jak i grupy średnio zaawansowanej doskonalącej technikę pływania na dużym basenie.

  Audycja w Radiu Gdańsk o programie Aktywuj się w Triathlonie

  Podczas audycji opowiadamy o tym jak wyglądają przygotowania do startu w Triathlonie grupy pływackiej początkującej od podstaw pływania na małym basenie jak i grupy średnio zaawansowanej doskonalącej technikę pływania na dużym basenie.

 • Aktywuj się w Triathlonie Gdańsk - Audycja o programie

  Aktywuj się w Triathlonie Gdańsk
  – Audycja o programie

  Podczas audycji opowiadamy o tym jakie postępy od 25 Listopada zrobili nasi podopieczni, którzy uczyli się w grupie pływackiej początkującej od podstaw pływania na małym basenie jak i grupy średnio zaawansowanej doskonalącej technikę pływania na dużym basenie.

 • Kolejna ofiara Wilhelma Gustloffa

  Kolejna ofiara….Wraku….
  niemieckiego liniowca MS Wilhelm Gustloff
  Wrak niemieckiego  liniowca MS Wilhelm Gustloff ……
  dwie wojskowe fregaty uczestniczyły w poszukiwaniach :
  pod francuską i polską banderą
  Jak powiedział rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck – francuska jednostka przeciwminowa zgłosiła ratownikom …

 • Oferta Fitness w wodzie Argonaut Dwa rodzaje treningu: Aqua Aerobik oraz Hydro Fitness

  Oferta Fitness Argonaut – Aqua Aerobic oraz Hydro Fitness w Gdańsku

  Dwa rodzaje treningu:
   Aqua Aerobik oraz Hydro Fitness
  ________
   
  Czym jest Aqua Aerobic ?
  Zastanawiasz się czasami, gdzie się zapisać na zajęcia
  i którą formą fitness wybrać?

  Jeżeli lubisz środowisko wodne oraz ćwiczenia przy muzyce, ta forma jest idealna dla ciebie. Spośród wszystkich dostępnych form fitness, właśnie …

 • IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania która odbyła się 20-23 września 2018r. w Krakowie. Trenerzy Argonaut (Yvette Anne Dobroczek, Tomasz Dobroczek i Dawid Dobroczek) wzięli udział w corocznej konferencji pływackiej. Dzięki aktywności i kompetencji uczestników Konferencja pozostaje od lat ważnym forum otwartej debaty o przyszłości polskiego pływania.

  IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania

  IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania
  która odbyła się 20-23 września 2018r. w Krakowie.

  Trenerzy Argonaut (Yvette Anne Dobroczek, Tomasz Dobroczek i Dawid Dobroczek)
  wzięli udział w corocznej konferencji pływackiej.

  Dzięki aktywności i kompetencji uczestników Konferencja pozostaje
  od lat ważnym forum otwartej debaty o przyszłości polskiego pływania.

 • Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna

  Seminarium
  “Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna”

  Dziś mieliśmy przyjemność uczestniczyć w seminarium
  “Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna”
  zorganizowanym przy współpracy
  Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
  Gdyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
  oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku

  Dziękujemy organizatorom
  za spotkanie w miłej wigilijnej atmosferze.