Wyjazdy krajowe są nie mniej ciekawe niż zagraniczne wyprawy.
W Polsce znajdują się także bardzo interesujące i czyste miejsca, gdzie możemy poznać życie podwodne.
Możemy naszą ofertę wzbogacić dodatkowo o nurkowanie podlodowe.
Nie brakuje tez wraków (np. zatopione koparki) i bardzo czystych jezior.

hancza-krajowe-wyprawy nurkowe

Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce

Jest to najgłębsze jezioro w Polsce i jedno z większych na Suwalszczyźnie.
Znajduje się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jest w całości objęte ochroną rezerwatową.

Wschodni brzeg jest najłatwiejszym miejscem do rozpoczecia nurkowania ze względu na znajdujący się parkingi
z zejściami do wody i przygotowanymi drewnianymi ławeczkami ułatwiającymi ubranie sprzętu.

Parametry jeziora:
maksymalna głębokość: 108,5 m / średnia głębokość: 38,7 m
powierzchnia: 304,04 ha / długość: 4530 m / maksymalna szerokość: 1150 m

Jaworzno - krajowe wyprawy nurkowe z Gdańska

Jaworzno

W Jaworznie Szczakowej znajduje się akwen wodny, w którym znajdują się zatopione obiekty takie jak:
koparki, przepompownia, baraki magazynowe. Ze względu na swoje położenie po dawnym kamieniołomie dolomitu
oraz ciekawe ukształtowanie dna zbiornika zachęca do podwodnego zwiedzania.

Właściciel terenu podniósł atrakcyjność tego terenu.
Znajdują się tam miedzy innymi: pole namiotowe, domki kempingowe, toalety, miejsca na grilowanie, bar z napojami, toalety.

Dla nurkujących pomosty do zejścia oraz wyjścia z wody oraz wiaty z ławkami i wieszakami na sprzęt nurkowy.
Obiekty znajdujące się pod wodą zaznaczone zostały bojami oraz połączone ze sobą poręczówkami.

Głębokości wahają się od 9 m przy pomoście do 19m. Widoczność jest w granicach od 5 m do 12 m.

nurkowanie wrakowe gdansk

Wraki Zatoki Gdańskiej

Zatoka Gdańska kryje w swoich głębinach wiele wraków lub ich szczątki.
Tylko u wrót portów Gdańska oraz Gdyni znajduje się ich ponad 200. Generalnie można nurkować na wszystkich wrakach.
Wyjątek stanowią wraki wykorzystywane do ćwiczeń lub leżące na terenie obiektów wojskowych Marynarki Wojennej RP.

Statki, które zatonęły jeszcze przed I wojną światową, są chronione przez prawo,
stanowiąc obiekty muzealne ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi.