Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2018 rok

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM

Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2019 rok

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM

argonaut-kalendarz-2019

Przedstawiamy Państwu kalendarz dni wolnych od zajęć
Szkoły Pływania, Nurkowania i Ratownictwa Argonaut 1988r
na pływalniach krytych MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej oraz Gdańsk Zaspa