Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2019 rok

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM

Kalendarz zajęć sportowych i rekreacyjnych na pływalniach
MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej
oraz Gdańsk Zaspa na 2018 rok

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM

Przedstawiamy Państwu kalendarz dni wolnych od zajęć
Szkoły Pływania, Nurkowania i Ratownictwa Argonaut 1988r
na pływalniach krytych MOSiR Gdańsk ChełmPolitechniki Gdańskiej oraz Gdańsk Zaspa