Mieczysław Polak (2001r)

Termin sprawdzianu

Wrzesień 2015

Styl Dowolny (50m)

0:45.36

Styl Klasyczny (50m)

1:01.03

Styl Grzbietowy (50m)

0:59.98