Michał Szlas (2001r)

Termin sprawdzianu

Wrzesień 2015

Styl Dowolny (50m)

0:55.30

Styl Klasyczny (50m)

1:17.22

Styl Grzbietowy (50m)

1:12.90