Michał Kowalik (1998r)

Termin sprawdzianu

Wrzesień 2015

Styl Dowolny (100m)

1:50.38

Styl Klasyczny (100m)

1:44.31

Styl Grzbietowy (100m)

2:10.59