Krzysztof Madajczak (2001r)

Termin sprawdzianu

Wrzesień 2015

Styl Dowolny (50m)

0:43.20

Styl Klasyczny (50m)

0:56.56

Styl Grzbietowy (50m)

0:55.30