Dorian Sinkiewicz (2009r)

Termin sprawdzianu

Wrzesień 2015

Styl Dowolny (25m)

0:30.51

Styl Klasyczny (25m)

0:50.35

Styl Grzbietowy (25m)

0:37.84