Borkowski Andrzej (2001r)

Termin sprawdzianu

Wrzesień 2015

Styl Dowolny (100m)

1:24.73

Styl Klasyczny (100m)

1:45.48

Styl Grzbietowy (100m)

2:01.27