hancza-krajowe-wyprawy nurkowe

Kurs nurkowania technicznego – IANTD Technical Diver

 

Program jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości
od 30m do 51m z wykorzystaniem sztucznych mieszanin gazowych typu EANx.
Program dostarcza lepszego zrozumienia ograniczeń wykorzystania sztucznych
mieszanin oddechowych typu EANx oraz czystego tlenu w nurkowaniu oraz dekompresji;

Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań do głębokości 51m.

Wymagania wstępne:
– Stopień IANTD Advanced EANx Diver
– Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 100 nurkowań,
z których przynajmniej 30 głębszych niż 27m
lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu
żeby przekonać Instruktora, iż kandydat ma możliwości i wiedzę
wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
– Ukończone 18 lat.
– Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Udostępnij ...