Nauka pływania dla dzieci od 2 lat (zajęcia z rodzicem w wodzie)

Harmonogram nauki pływania dla dzieci od dwóch lat (zajęcia dziecko + rodzic w wodzie) na basenie MOSiR Gdańsk Chełm

Podczas zajęć rodzice pomagają swoim pociechom wykonywać poprawnie ćwiczenia,
jest to bardzo ważne aby dzieci od początku uczyły się prawidłowych nawyków pływackich.

Dzięki obecności rodziców maluchy czują się pewniej w wodzie, co przyspiesza ich oswojenie z wodą
i pozwala na wykonywanie złożonych ćwiczeń pomocnych w rozwijaniu techniki pływania
stylem dowolnym – „kraulem”, grzbietowym i klasycznym – „żabka”.

więcej informacji …->

Nauka pływania dla dzieci
powyżej 5 lat

Harmonogram nauki pływania dla dzieci powyżej pięciu lat na basenie MOSiR Gdańsk Chełm

Dzieci początkujące zaczynają od oswojenia się z wodą.
Po oswojeniu z wodą rozpoczynamy naukę pływania stylem
dowolnym – „kraulem”, grzbietowym i klasycznym – „żabka”.

Po ukończeniu tego etapu mali pływacy awansują do grupy doskonalącej pływanie na dużym basenie.
Dzieci uczymy w grupach: początkującej, średnio-zaawansowanej i zaawansowanej.

więcej informacji …->

Harmonogram lekcji dla dzieci od 2 do 5 lat
na basenie GOS Gdańsk Chełm

Harmonogram lekcji dla dzieci powyżej 5 lat
na basenie GOS Gdańsk Chełm

Zajęcia na pływalni krytej GOS Gdańsk Chełm trwają 40 minut.

 

 

Zapisy .. ->

Cennik ..->

Kalendarz dni wolnych od zajęć  ..->