Informacja Obostrzenia od 1 grudnia - pływalnie są czynne.

Informujemy, iż od 15 grudnia 2021 obowiązują nowe obostrzenia.
Zmianie ulega limit osób w miejscach publicznych:

W obiektach sportowych, pływalniach krytych i aquaparkach
obowiązuje limit – 30% obłożenia.

 


 

Uwaga!
Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19
pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, przedsiębiorca ma prawo odmówić obsługi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000231101.pdf