Najnowsze Filmy Argonaut na YouTube Aktualności Argonaut na Facebooku Nowości Argonaut na G+ Google Plus Newsy Argonaut na Twiterze Najnowsze Zdjęcia Argonaut na Flickr Dołącz do Argonaut na Naszej Klasie NK Najnowsze Filmy Argonaut na Vimeo Najnowsze Filmy Argonaut na Dailymotion

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNETZOBACZ FILM Z KURSÓW NURKOWANIA REKREACYJNEGO

PROGRAMY REKREACYJNE IANTDUWAGA: Jeśli nie zaznaczono, że dane zasady ogólne odnoszą się jedynie do Programów Sportowych, odnoszą się one do wszystkich Programów Nurkowych IANTD.A) Cele- Celem Programów jest dostarczenie wysokiej jakości instruktażu w zakresie nurkowania Sportowego dla osób szkolących się w systemie IANTD;
B) Wymagania wstępne- Jeśli nurek ubiega się o zaliczenie danego poziomu na podstawie swojego doświadczenia, musi wykazać się sprawnością i wiedzą wystarczającymi do wykonania wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenia egzaminu pisemnego z wynikiem, co najmniej 80% punktów. Dopiero po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu egzaminu z poziomu wstępnego na dany kurs, uczestnik może zostać certyfikowany na nowy, bardziej zaawansowany poziom;
- Dla każdego Programu uczestnik kursu musi wypełnić Kwestionariusz Medyczny oraz okazać ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania;

C) Materiały- Materiały IANTD wymagane na danym poziomie zgodnie z Wytycznymi Ogólnymi danego Programu. W uzasadnionych przypadkach może zostać użyty porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD

D) Przebieg szkolenia- Przeprowadzenie wszystkich wymaganych w materiałach do danego kursu zajęć teoretycznych;
- Zaliczenie egzaminu pisemnego z minimalną ilością punktów wynoszącą 80%;
- Wszystkie ćwiczenia i sprawności określone w sekcji Zajęcia Praktyczne Standardów danego programu muszą być wykonane przez uczestnika kursu przed certyfikacją. Ćwiczenia podstawowe i rozwijające odporność na stres mogą być wykonane częściowo w wodach ograniczonych jak i w wodach otwartych. Są to minimalne poziomy sprawności wymagane od uczestnika kursu na danym poziomie szkolenia.
- Wejście do wody podczas kursu szkoleniowego jest uznawane za nurkowanie szkoleniowe, jeśli czas pobytu w wodzie wynosi co najmniej 20 minut a minimalna głębokość nurkowania wynosi co najmniej 6m.
- Jeśli zajęcia odbywają się w przestrzeniach zamkniętych wymagana jest stała lina poręczowa prowadząca do wyjścia;

E) Wymagania sprzętowe- Nurek musi posiadać wystarczający zapas gazu do ukończenia nurkowania z planowanym czasem przy zachowaniu prawidłowych zasad gospodarowania gazem. Dla nurkowań bezdekompresyjnych w wodach otwartych wymagana jest zasada 1/2 +14 bar, dla nurkowań dekompresyjnych oraz nurkowań w przestrzeniach zamkniętych musi być stosowana Reguła Trzech. Jeśli są wykorzystywane rebreathery, nurek musi posiadać gaz ucieczkowy w ilości wystarczającej do bezpiecznego wynurzenia na powierzchnię z zachowaniem przystanków bezpieczeństwa czy obligatoryjnej dekompresji;
- Każdy podstawowy zestaw oddechowy musi posiadać dodatkowy drugi stopień lub dodatkowe niezależne źródło gazu lub być zestawem zdublowanym, jeśli Wymagania Sprzętowe danego programu tego wymagają;
- Źródła gazu muszą być wyposażone w manometry kontrolne;
- Kompensator pływalności (BC);
- Maskę, płetwy i rurkę;
- Przyrządy do pomiaru głębokości i czasu. Nurek musi być wyposażony w głębokościomierz i zegarek lub komputer nurkowy;
- Wodoodporna tabela dekompresyjna używana jako rezerwa komputera nurkowego oraz do kontroli przebiegu nurkowania (nie wymagana na kursie OWD);
- Skafander nurkowy odpowiedni do warunków nurkowania;
- Podwodna tabliczka do pisania (nie wymagana na kursie OWD);
- Przyrządy tnące (nie wymagane na kursie OWD);
- Kompas (nie wymagany na kursie OWD);
- Sygnalizator powierzchniowy, gwizdek (nie wymagany na kursie OWD);
- Sprzęt musi być skonfigurowany w dobry, opływowy i bezzaczepowy sposób;
- Podczas zajęć może być używany każdy zaaprobowany przez IANTD rebreather;
- Nurkowie certyfikowani do używania danego typu rebreathera mogą brać udział na tym rebreatherze w dowolnym Programie

Dla Programu Deep Diver i wyższych wymagane są dodatkowo:

- Boja wypornościowa o udźwigu co najmniej 22kg wraz z kołowrotkiem;
- Butla dwuzaworowa lub dodatkowa butla pony z zapasem gazu co najmniej 510l. Jeśli używany jest Rebreather uczestnik kursu musi być wyposażony w odpowiedni gaz ucieczkowy;
- Do montowania sprzęty dodatkowego są zalecane karabińczyki tłokowe;

dla Programu Advanced EANx Diver i Divemaster:

- Butla dwuzaworowa i dodatkowa butla pony lub butla jednozaworowa i dwie butle pony. Jeśli używany jest Rebreather uczestnik kursu musi być wyposażony w odpowiedni gaz ucieczkowy;

dla Programów Cavern i Wreck:

- Butla dwuzaworowa jest zalecana. Jeśli używany jest Rebreather uczestnik kursu musi być wyposażony w odpowiedni gaz ucieczkowy;

dla Programu Introductory Cave:

- Butla dwuzaworowa jest wymagana. Jeśli używany jest Rebreather uczestnik kursu musi być wyposażony w odpowiedni gaz ucieczkowy.

Dla każdego Programu Rebreatherowego wymagane są dodatkowo:

- Rebreather zaaprobowany przez IANTD;
- Uczestnik kursu musi być wyposażony w odpowiedni gaz ucieczkowy;
- Tabele dekompresyjne używane jako rezerwa dla komputerów urządzenia lub tabele dekompresyjne używane do kontroli przebiegu nurkowania dla urządzeń nie wyposażonych w komputery.

UWAGA: Butle i automaty używane z mieszaninami o zawartości tlenu powyżej 40% muszą być przystosowane do współpracy z tlenem.F) Ograniczenia szkolenia- Programy IANTD wymagają od uczestnika kursu przed certyfikacją wykonania określonego czasu dennego. Wymagany czas denny jest podany w Przebiegu Szkolenia poszczególnych programów;
- Zdając sobie sprawę z tego, że mogą wystąpić szczególne okoliczności oraz że poziom niektórych nurków jest wyższy od przeciętnej, Instruktor może ograniczyć o 10% wymagany przez Standardy IANTD czas denny jeśli uczestnik kursy wykazuje szczególnie wysoki poziom zaawansowania;
- Maksymalna ilość uczestników kursu przypadających na jednego Instruktora podczas zajęć teoretycznych wynosi 20:1. Odpowiedni stosunek dla zajęć praktycznych podany jest w Ograniczeniach Szkolenia poszczególnych Programów;
- Podczas Programów Sportowych żadne nurkowanie nie może być planowane ani celowo wykonane do głębokości większej niż 39m. Wyjątek stanowi Program Advanced EANx podczas którego głębokość nurkowania nie może przekroczyć 42m oraz Program Advanced Recreational Trimix z maksymalną głębokością 45m. Zwiększenie głębokości podczas kursu nie może być większe niż 10m w stosunku do głębokości poprzedniego nurkowania kursowego lub głębokości na jaką uczestnik kursu nurkował wcześniej.
- W każdym Programie Sportowym IANTD maksymalna ilość uczestników kursu przypadających na jednego Instruktora podczas zajęć praktycznych jest określana przy założeniu przejrzystości wody 7.6m lub więcej. Jeśli przejrzystość wody jest mniejsza, muszą być wykonane następujące modyfikacje:
* Jeśli przejrzystość wody jest pomiędzy 6m a 7.6m, maksymalna ilość uczestników kursu przypadających na jednego instruktora wynosi 5:1;
* Jeśli przejrzystość wody jest pomiędzy 3.6m a 6m, maksymalna ilość uczestników kursu przypadających na jednego instruktora wynosi 4:1;
* Jeśli przejrzystość wody jest pomiędzy 2.4m a 3.6m, maksymalna ilość uczestników kursu przypadających na jednego instruktora wynosi 3:1;
* Jeśli przejrzystość wody jest pomiędzy 1.5m a 2.4m, maksymalna ilość uczestników kursu przypadających na jednego instruktora wynosi 2:1;
* Jeśli przejrzystość wody jest poniżej 1.5m, nurkowania sportowe nie mogą być wykonywane;
- Podczas wszystkich nurkowań do planowania nurkowania muszą być używane tabele dekompresyjne IANTD. Jeśli nurkowanie jest wykonywane z komputerem, planowane za pomocą programów komputerowych, planowane za pomocą tabel Hamilton Research (DCAP) lub innych tabel zaaprobowanych przez IANTD BOD, tabele dekompresyjne IANTD muszą być używane jako rezerwowe.

G) Certyfikacje- Po zakończeniu zajęć teoretycznych oraz zaliczeniu wszystkich ćwiczeń na poziomie zadowalającym Instruktora uczestnik kursu otrzymuje dyplom oraz kartę certyfikacyjną nurka IANTD;
- Uczestnicy kursu prezentujący niebezpieczne podejście do nurkowania oraz złe przyzwyczajenia nie mogą być certyfikowani. Kurs jest kupowany natomiast na certyfikat trzeba zasłużyć prezentując podczas Programu odpowiedni poziom wytrenowania, wiedzy oraz podejście do nurkowania zapewniające bezpieczeństwo dla siebie i innych.
- Rozpoczęty program musi być zakończony w ciągu 6 miesięcy, dopóki zapisy Standardów nie stanowią inaczej;
- Jest zalecane, żeby wszystkie nurkowania wykonane podczas szkolenia były dokumentowane poprzez wpis do Rekreacyjnego lub Technicznego Dziennika Nurkowań;

H) Odnowienie certyfikacji- Certyfikacje nurkowe IANTD nie wymagają odnawiania dopóki nie jest zapisane inaczej;
- Wszystkie certyfikacje zawodowe, takie jak Divemaster, Supervisor, Instruktor i Instruktor Trainer wymagają aktualizowanego corocznie Członkostwa IANTD. Każdy zawodowy Członek IANTD musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC.Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez
Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy
kliknąć tu...->

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZEJ GALERII ...->


Bądź zawsze na bieżąco z ARGONAUT

dołącz do nas ...->
Nasz adres facebook:

https://www.facebook.pl/argonaut1988

Strona

O Nas / Kadra

Kontakt

Cennik / Zapisy

Godziny Zajęć

Zasady Argonaut

Kalendarz

Aqua Aerobic

Basen Pływacki

Nauka Pływania

Sekcja Pływacka

Kursy Nurkowania

Ratownictwo

Kursy Pierwszej Pomocy

Filmy i Zdjęcia

Aktualności

Nasza Oferta

Wiedza / Wyprawy

Centrum Nurkowe

Usługi

SklepMapa Strony


Projekt i realizacja:
Dawid Dobroczek
Argonaut © Copyright 1998-2015r.Poprawny CSS! Poprawny CSS!